به نام بی نام او

 

دعا کنین
 برای مردی که بهم یاد داد
برای نگاه کردن به دنیا وضو بگیر
 یاد داد
 نگریستن در چهره زیبای هستی 

عین عبادته
 یاد داد
لبخند به هستی
حفظ حرمتش
 و همراهی باهاش
 عین فضیلته
مردی که من رو در خودم شکوند
 و غرورم رو
تعصباتم رو
 کج فهمی هام رو
 تعدیل و اصلاح کرد
 دعا کنید برای مردی که تعارض با خود
خدا و هستی رو در من کم کرد
کسی که رنگ خدا رو برام ملموس و دیدنی کرد
 کسی که چهره وجودم رو به سرمه حق آراست
دعا کنین برای کسی که نگاهش
     قلمش
           صداش
 برام آموزنده بود
و مثل پری سالم
پرواز وجودم رو به شانه گرفت
           دعا کنین برای مردی که
 انسان بودن رو برام کرد هدف
 سوال های بی پایانم رو جواب بود
و عطش وجودم را آب
 براش دعا کنین
 و از خدا بخواین
 بعد از کربلا
       هیچوقت چهره حق به خون آغشته نشه
و حقیقت بشه زمزمه راه همه مون
براش دعا کنین
                خیلی زیاد دعا کنین 

* سپاس از دوست عزیزی که آسمان دلم را بارانی کرد...


 

برگ نوشته فرید سمسارها ؛ پنجم اسفند 1393


بزرگ می شوم...

با قد کشیدنت، مدام بزرگ می شوم....


 

برگ نوشته فرید سمسارها ؛ دوم مهر 1393