گروه هم آوازی (دلشدگان)

مثل همیشه تلفیق صدایشان در ایجاد یک آهنگ برایم دلنشین و تکان دهنده است. یادم هست کلاسی در باب حکمت موسیقی می رفتم حدود 10 سال پیش... استاد حرفی زد که هیچگاه از خاطرم نمیره... نهایت تعالی یک ساز اینه که صدایی نزدیک به صدای انسان تولید کنه... همین گروه آوازی من رو به یاد این جمله می اندازه... حنجره ما به خودی خود یک کلکسیون ادوات موسیقیه... کار آخر گروه رو گوش می کردم و این تراک سخت تکونم داد... دلم نیومد برای شما نذارمش.. لطفا این تراک رو گوش بدین و اگه از کار خوش تون اومد اثر وکاپلای دو گروه رو برای حمایت ازشون حتما تهیه کنین...

http://www.4shared.com/mp3/pGpTYcMKce/05_Delshodegan.html

 


 

برگ نوشته فرید سمسارها ؛ بیست و هشتم اردیبهشت 1393


جام لبالب

مستم از باده نوشین تو  ای جام لبالب


که به خرسندی ایام، شکستی


                              همه ی عهد قدیمم


                               همه ی آه خدایا و عجب ها و چراهای دمادم

همه ی چینی پر بند هزاران غم دیروز...

همه آیینه های من فردای ندیده...

مستم از باده نوشین تو ای جام لبالب...

                 که به حالم، که به قالم...

                                       که به امروز، مدامم....

                                                  (فرید)


 

برگ نوشته فرید سمسارها ؛ هفدهم اردیبهشت 1393